Picture of Metodica Administrator
Semináře pro vyučující nově pokračují v květnu a červnu
by Metodica Administrator - Friday, 6 May 2011, 08:38 AM
 

Po delší odmlce, kdy však projekt "Podpora kvality výuky cizích jazyků na ZŠ a SŠ v Jihomoravském kraji" nespal, ale docházelo k plnění e-learningového portálu, se ke slovu opět hlásí prezenční semináře. Na květen a červen jsou naplánována hned dvě zcela nová témata.

Společnost METODICA, realizátor projektu, si pro vyučující cizích jazyků z Jihomoravského kraje na květen a červen nachystala dvě nová, opět velmi zajímavá témata. Tím prvním bude téma "Testovací nástroje a jejich využití ve výuce cizích jazyků" a druhým "Aktivity a metody pro rozvoj jazykových dovedností". První téma se bude věnovat metodice a typologii testování, představení nejrůznějších metod přípravy testů a přístupům k testování a interpretaci jeho hodnocení. Druhé téma je pak zaměřeno na nejdůležitější oblasti výuky cizích jazyků - čtení, psaní, mluvení. U těchto oblastí postupně rozebírá varianty jejich použití, obměn, efektivní zapojení do výuky, přičemž je na semináři pracováno s konkrétními materiály, které jsou pro účastníky následně použitelné v jejich výuce.

Obě témata budou uvedena do konce školního roku dvakrát, je tedy možné si vybrat termín, který bude nejlépe vyhovovat organizaci školní výuky. Pro téma o testování je na výběr mezi 25 .5. a 1. 6. 2011, u tématu zaměřeného na aktivity a metody jsou na výběr termíny 8. 6. a 15 .6. Podrobnosti k jednotlivým termínům seminářů naleznete na pozvánce, která je umístěna na webových stránkách projektu v sekci Semináře, kde je také možnost se na semináře přihlásit.